Reklama žiniasklaidoje

 Žiniasklaidos planas

Numačiusi reklaminės žinutės perdavimo tikslinei auditorijai priemonių kompleksą (žurnalai, televizija, radijas), reklamos agentūra parinks konkrečias reklamos perdavimo priemones – nešiklius, pavyzdžiui, spaudos leidinius, televizijos kanalus, radijo stotis.

Reklamos nešiklio parinkimas priklauso nuo konkrečių charakteristikų: techninių galimybių, reklamos kainos, tiražo, auditorijos skaičiaus, periodiškumo, tikslinės auditorijos teikiamų prioritetų ir t.t. Planuodama reklamos agentūra vadovaujasi naujausiais  žiniasklaidos tyrimais.Viena populiariausių reklamos priemonių – spausdintinė reklama.

Spausdintinės reklamos priemonės

 • Periodiniai leidiniai: laikraščiai, žurnalai, katalogai, žinynai ir kiti informaciniai leidiniai.
 • Neperiodiniai leidiniai (brošiūros, bukletai, katalogai, lankstinukai, skrajutės, atmintinės, plakatai, kuriuos įmonė platina savo tikslinei auditorijai.

Laikraščiai ir žurnalai

Nemažai skaitytojų laikraščius ir žurnalus prenumeruoja, o visuomenės nuomonės apklausos duomenimis, spauda pasitiki nemažai žmonių.

Reklama laikraščiuose privalumai:

 • Puiki priemonė pasiekti vietinę rinką.
 • Temų įvairovė.
 • Operatyvumas – reklama laikraščiuose išspausdinama labai greitai.
 • Galima lengvai paaiškinti reklamuojamo produkto savybes, nurodyti įsigijimo vietą, spausdinti nuolaidų kuponus.

Laikraščių trūkumai

 • Trumpas gyvavimo periodas.
 • Prastesnė negu žurnalų popieriaus ir spaudos kokybė, todėl gali išnykti kai kurie reklamos ypatumai.
 • Didelis triukšmas – kiekviena reklama konkuruoja dėl skaitytojo dėmesio su esančia greta.

Reklama žurnaluose privalumai

 • Dauguma žurnalų specializuoti, skirti konkrečiai auditorijai ( pavyzdžiui, medikams, žvejams), taigi per juos galima pasiekti specifinių interesų žmones.
 • Ypač gera spaudos kokybė.
 • Dėmesio išlaikymas – žmonės skaito žurnalus palyginti lėtai.
 • Reklama žurnale yra ilgalaikė – šie leidiniai ilgiau skaitomi visų šeimos narių, skolinami draugams, kolegoms.
 • Galima pateikti prekių pavyzdžius.

Žurnalų trūkumai

 • Reklama nepaskelbiama greitai, ją reikia užsakyti prieš mėnesį ir anksčiau. Tai lemia žurnalo periodiškumas.
 • Brangi populiarių žurnalų prestižinių puslapių kaina.

Neperiodiniai leidiniai:

 • suteikia didelę laisvę, kuriant reklamos priemonę,
 • kai kurių gana didelė vieno kontakto kaina,
 • retas kartojimas,
 • didelis triukšmas.

Transliacinės reklamos priemonės

Televizija – viena brangiausių, galingiausių ir veiksmingiausių reklamos priemonių. Dėl vaizdo, veiksmo, teksto, garso, muzikos, spalvų reklama televizijoje daro didesnį poveikį.

Televizijos reklama privalumai

 • Plati auditorija ir programų įvairovė leidžia parinkti tinkamą tikslinę auditoriją.
 • Kūrybinių sprendimų įvairovė.
 • Galimas didelis intensyvumas – reklamą vienu metu galima transliuoti per kelis televizijos kanalus.
 • Prestižas.

Televizijos trūkumai

 • Reklama televizijoje neefektyvi, kai norima pasiekti siaurą, specifinę auditoriją.
 • Didelės gamybos sąnaudos, brangus eterio laikas.
 • Trumpas kontakto laikas – reklamos trumpos dėl didelės kainos.
 • Nekoncentruotas auditorijos dėmesys ir didelė konkurencija reklamos bloke.

Radijas

Gerai parengtas garsinis klipas daro radijo reklamą gana veiksmingą. Žmogus gali neįsidėmėti vienos ar kitos informacijos, bet atmintyje įstrigs 4 -5 kartus išgirstas įmonės pavadinimas.

Radijo reklama privalumai

 • Vartotojai pasiekiami ten, kur to negalima padaryti kitomis priemonėmis: automobilyje, vonioje ir t.t.
 • Didelis dažnumas ir palyginti mažos išlaidos.
 • Trumpas radijo reklamos parengimo laikotarpis.

Radijo trūkumai

 • Ribotos kūrybiškumo galimybės, nes nėra vaizdo, taigi netinka prekių, kurias reikia parodyti, reklamai.
 • Reklama trumpalaikė ir gali likti nepastebėta, todėl reikia didelio intensyvumo.
 • Reklaminių klipų gausa.
 • Vartotojas gali neišklausyti klipo, nes radijas paprastai traktuojamas kaip muzikinis fonas ir jo įdėmiai nesiklausoma.

Mūsų reklamos agentūra parengs žiniasklaidos planą

 • Parinksime reklamos priemonių derinį, geriausiai pasieksiantį jūsų vartotojus.
 • Pasiūlysime tinkamiausią reklamos laiką, kuriuo tikslinės auditorijos atstovai labiausia įsidėmės jūsų norimą pateikti informaciją.
 • Parinksime tinkamą reklamos vietą leidinyje.
 • Numatysime optimalų reklamos kartojimų kiekį ir dažnį, būtiną auditorijos dėmesiui atkreipti.

Pasiūlysime palankiausias reklamos kainas.

Susisiekime