Reklamos planavimas

Reklamos paslaugos

Reklama nėra panacėja, kuri išgelbės įmonę nuo nepakankamos paklausos problemų. Kartais vietoje reklamos efektyvesnės kitos komunikacijos priemonės ir galima ginčytis dėl jos veiksmingumo tam tikrais atvejais, tačiau daugeliu atvejų reklama gali būti labai veiksminga ir būtina.

Atvejai, kai be reklamos neišsiversime

Nauji produktai –vartotojus būtina informuoti apie naują prekę ar paslaugą.

Reguliariai neperkamos arba brangios prekės (automobiliai, kompiuteriai ir t.t.) Tikslinei auditorijai reikia priminti apie specifinį produktą, paslaugą, įmonę.

Labai konkurencingi produktai (gaivieji gėrimai, cigaretės, alus). Jų reklama siejasi su rinkos dalijimosi procesu ir kartais pereina į reklamos karą.

Mažmenininkų rėmimas. Tai taip pat priemonė galutiniams vartotojams pritraukti. Įmonei naudinga, kad jos produktais prekiautų kuo daugiau mažmenininkų.

Pardavimo rėmimas. Reklamuojama prekė lengviau parduodama, nes išpopuliarinama ji pati ir jos naudojimas. Šiuo atveju tinka ir asmeninio pardavimo metodai.

Kai įmonė apsisprendžia reklamuoti prekę ar paslaugą, formuojami konkretūs reklamos tikslai, parenkami jos būdai ir priemonės. Profesionaliai šiuos darbus atliks reklamos agentūra.

Reklamos kampanija

Reklamos kampanija – reklamos priemonių sistema tam tikru periodu nustatytiems tikslams pasiekti. Reklaminiai pranešimai pateikiami tam tikru laiku, dažnumu ir parinktomis efektyviausiomis reklamos priemonėmis, kuriomis domisi potencialus vartotojas. Reklamos kampanija nuolat stebima ir pasižymi lankstumu – jos metu galimos įvairios korekcijos.

Reklamos planas – rinkodaros plano dalis, kurio paskirtis – numatyti reklamos kampanijos tikslus ir būdus bei priemones jiems pasiekti. Reklamos kampanija planuojama pagal įmonės rinkodaros tikslus, rinkos kontekstą (įskaitant konkurentų veiksmus), nuo kurių priklauso ir jos trukmė.

Reklamos kampanijos planavimas reikalauja daug specifinių rinkodaros žinių, kūrybinio darbo, analitinio mąstymo. Todėl jį geriausia patikėti reklamos agentūrai. Jei reklamos kampanija tinkamai suplanuota, pavyksta ne tik aprėpti tikslinę auditoriją, bet ir užmegzti pastovius santykius su vartotojais, taip pat – racionaliai naudoti reklamos kampanijos biudžetą.

Reklamos planas

Planuoti reklamos agentūra pradeda nuo situacijos analizės. Įvertinama informacija apie verslo įmonę, prekę arba prekės ženklą, išskiriamos vartotojų ypatybės. Taip pat  analizuojama rinka, konkurencijos tendencijos.

Reklamos planas gali būti trijų lygių:

1) metinis reklamos planas, taip pat ketvirtinis arba mėnesio reklamos planas;

2) atskiros reklamos kampanijos planas;

3) individuali strategija kiekvieno produkto reklamai.

Reklamos planas ir reklamos kampanijos planas pagal struktūrą panašūs.

Reklamos planavimo etapai

– Nustatoma tikslinė auditorija, kad komunikacinė informacija būtų nukreipta būtent į ją ir padarytų maksimalų poveikį.

– Nustatomi reklamos tikslai – pagal organizacijos rinkodaros tikslus. Skiriami ekonominiai tikslai( pelnas, prekių apyvarta, tikslinės rinkos dalies padidėjimas) ir komunikaciniai ( neekonominiai) tikslai, pavyzdžiui, padidinti prekės žinomumą, sukurti jos paklausą ar pakeisti nuomonę. Specifiniai tikslai – produkto vartojamumo padidinimas, naujo produkto pateikimas, naujų vartojimo būdų pristatymas, asmeninio pardavimo rėmimasskatinimas pirkti pakartotinai

– Reklaminės žinutės kūrimas. Reklaminė žinutė – tai rinkodaros komunikacijų elementas, kuris daro tiesioginį informacinį ir emocinį poveikį vartotojui. Ši žinutė turi konkrečią formą (tekstinę, vizualinę, simbolinę).

Reklaminė žinutė kuriama etapais:

  • žinutės idėjų generavimas,
  • idėjų įvertinimas ir atranka,
  • reklaminės žinutės kūrimas,
  • socialinės atsakomybės kontrolė.

– Reklamos priemonių parinkimas – pagal rūpimos auditorijos įpročius, pomėgius ir gyvenimo stilių, labiausia tinkančių tikslinei auditorijai pagal laiką, kontekstą, kad reklaminis kreipinys ne tik pasiektų, bet ir sudomintų.

– Reklamos biudžetas apskaičiuojamas tais pačiais metodais, kaip ir bendras rinkodaros komunikacijų biudžetas, gali būti tam tikras procentas nuo pastarojo.

Didelis reklamos biudžetas negarantuoja reklamos kampanijos sėkmės. Labai daug priklauso nuo originalios reklaminės žinutės.

Mūsų reklamos agentūros suteikta vertė įmonei 

profesionaliai parengtas reklamos planas, vadovaujantis rinkos, žiniasklaidos auditorijos tyrimo bendrovių duomenimis, – pagal įmonės biudžetą, tikslinę auditoriją bei rinkodaros tikslus.

Tapkime verslo partneriais